(1)
Afida, I. Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern. Al-tsaman 2020, 2, 117-134.