[1]
I. Afida, “Konsep Kesejahteraan pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern”, Al-tsaman, vol. 2, no. 1, pp. 117-134, May 2020.