Jannah, Nur, and Syarifatul Marwiyah. 2020. “Model Pengembangan Kurikulum Adaptif Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusif”. Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2 (1), 89-106. http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/auladuna/article/view/300.