Jannah, Nur, and Syarifatul Marwiyah. “Model Pengembangan Kurikulum Adaptif Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusif”. Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2, no. 1 (May 28, 2020): 89-106. Accessed August 7, 2020. http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/auladuna/article/view/300.