(1)
Kholifah, N. Sifat-Sifat Rasulullah Yang Dijadikan Pedoman Dalam Berdagang Yang Halal. Al-tsaman 2021, 3, 29-34.