[1]
Furoidah, A. and Jum’ah, M. 2022. Peningkatan Penguasaan Mufradat Bahasa Arab dengan Media Gambar pada Siswa Kelas XI I MA As-Sunniyyah Kencong Jember. An-Nuqthah. 3, 1 (Oct. 2022), 1-7.