[1]
A. Furoidah and M. Jum’ah, “Peningkatan Penguasaan Mufradat Bahasa Arab dengan Media Gambar pada Siswa Kelas XI I MA As-Sunniyyah Kencong Jember”, An-Nuqthah, vol. 3, no. 1, pp. 1-7, Oct. 2022.