(1)
Rouf, A.; Khumaidi, K.; Uke, O. G. Upaya Meminimalisir Pelajar Putus Sekolah Melalui Pendekatan Kepada Masyarakat. JEC 2021, 1, 17-33.