Ulum, M., and L. Hadawiah. “Pendekatan Andragogi Dalam Pembelajaran Maharah Al-Kitabah Di LPBA Nurul Jadid”. Al-Fusha : Arabic Language Education Journal, Vol. 4, no. 2, June 2022, pp. 37-44, doi:10.36835/alfusha.v4i2.826.