Silvi, Meliza, Safrizal Safrizal, and Zulhendri Zulhendri. 2023. “Analisis Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Di Kelas V SD X Simawang Kecamatan Rambatan”. Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 5 (01), 39-51. https://doi.org/10.36835/au.v5i01.1251.