Nafi’ah, Jamilatun, Dukan Jauhari Faruq, and Siti Mutmainah. “Karakteristik Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di Madrasah Ibtidaiyah”. Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 5, no. 01 (April 29, 2023): 1-12. Accessed December 2, 2023. https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/auladuna/article/view/1248.