Nurhidayati, T. (2019). Pemikiran Seyyed Hossein Nasr: Konsep Keindahan dan Seni Islami dalam Dunia Pendidikan Islam. FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 27-44. https://doi.org/10.36835/falasifa.v10i1.150