AFIDAH, I. Pendidikan Akhlaq Perspektif Pemikiran Ibnu Miskawaih (Tokoh Filosof Muslim Masa Abad Tengah). FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman, v. 10, n. 1, p. 17-26, 19 mar. 2019.