Afidah, I. “Pendidikan Akhlaq Perspektif Pemikiran Ibnu Miskawaih (Tokoh Filosof Muslim Masa Abad Tengah)”. FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 10, no. 1, Mar. 2019, pp. 17-26, doi:10.36835/falasifa.v10i1.149.