(1)
Nafiā€™ah, J.; Aini Sulthon, E. Pelatihan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Ppada Kurikulum Merdeka Melalui Aplikasi Canva Di SD NU Padomasan. pandalungan 2023, 1, 91-99.