Nafiā€™ah, J., & Aini Sulthon, E. (2023). Pelatihan Guru dalam Menyusun Modul Ajar Ppada Kurikulum Merdeka Melalui Aplikasi Canva di SD NU Padomasan. PANDALUNGAN, 1(02), 91-99. Retrieved from https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/pandalungan/article/view/1360