Mannan, A. M. R. J., Fadholi, A., Mukhsin, M., & Nadhir, M. M. (2023). Pendampingan Pengenalan Gramatika Bahasa Arab Dalam Kitab Al – Jurumiyah di Pondok Pesantren Assunniyyah. PANDALUNGAN, 1(02), 100-108. Retrieved from https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/pandalungan/article/view/1376