[1]
J. Nafi’ah and E. Aini Sulthon, “Pelatihan Guru dalam Menyusun Modul Ajar Ppada Kurikulum Merdeka Melalui Aplikasi Canva di SD NU Padomasan”, pandalungan, vol. 1, no. 02, pp. 91-99, Apr. 2023.