[1]
A. M. R. J. Mannan, A. Fadholi, M. Mukhsin, and M. M. Nadhir, “Pendampingan Pengenalan Gramatika Bahasa Arab Dalam Kitab Al – Jurumiyah di Pondok Pesantren Assunniyyah”, pandalungan, vol. 1, no. 02, pp. 100-108, Apr. 2023.